A tematikus útvonal InfóPoint-jának működési szabályzata

A „Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley acronim ROHU68” projekt keretében elkészült a crisulrepede-sebeskoros.eu interaktív honlap. Ennek az oldalnak a szerepe, egy virtuális Infópont létrehozása, mely bemutatja az érdeklődőknek a 12 tematikus útvonal rendezvényeit, szálláslehetőségeit, természeti és kulturális gazdagságát. Sok turista keres új, eddig még nem kiaknázott, úti célokat és turisztikai szolgáltatásokat. Ez lehetőséget teremt a Sebes-Körös Völgy turisztikai fejlesztésére – A turistákat érdekli az egészségük megőrzése és javítása, ezért a gyógyfürdő-turizmus ágazata növekszik. A fürdőknek, mint például a Felixnek, fel kell készülniük a külföldi turisták igényeinek kielégítésére. Ide értendő a szállás feltételei, az étkezés, a szolgáltatások minősége és az orvosi eljárások – A turisták a rövidebb, de egy év alatt többszöri üdülést részesítik előnyben. A turisták tájékoztatásának szerepe és felelőssége a virtuális Információs pontra hárul, amely lehetőséget teremthet a turizmus számos formájának fejlesztésére, beleértve a szezonon kívülieket is, hogy a turisták számára egész évben lehetőségeket és tevékenységeket kínálhassanak. Az idős-turizmus felfutóban van. Sok idős, de aktív ember utazik. Az évszaktól függetlenül számukra speciális lehetőségeket és szolgáltatásokat kell kialakítani. – A turisták egyre tapasztaltabbak és kifinomultabbak utazási szokásaikban, és a kínálat, a lehetőségek és a jó minőségű szolgáltatások változatosabbá tételét várják el. – Az üzleti turizmus folyamatosan bővül, és ez a Sebes-Körös Völgy számára előnyös is lehet. Sok üzleti céllal utazó ember turistának tekinthető, miközben az országban tartózkodik. – A turisták érzékenyek a környezeti és társadalmi kérdésekre. Jól megtervezett, szennyezésmentes turisztikai célpontokat keresnek, kerülik a helytelenül megtervezett, környezeti, politikai vagy társadalmi problémákkal küzdő desztinációkat. A turizmus is egyre inkább alkalmazza a modern technológiát. A webhelyek, blogok és közösségi hálózatok fontos információs- és marketingeszközökké váltak.

A fentiek alapján látható, hogy a tematikus útvonalak turisztikai arculatának népszerűsítését, a potenciális turisták tájékoztatását az ország antrópikus és természeti örökségéről, a turisztikai piac minőségi promóciós anyagokkal való ellátását az InfóPont tudja biztosítani. Az InfóPont tevékenységének elsősorban a befogadó turizmus fejlesztésére kell irányulnia. Az InfóPont tevékenység céljai a következőket szolgálhatják:

 • a tematikus útvonalak turisztikai brandjének pozicionálása a turisztikai promóció elemeként;
 • a belföldi és befogadó turizmus fejlesztése a regionális turisztikai termék és a turizmus gazdasági szereplőinek népszerűsítésével;
 • a turizmus népszerűsítése promóciós anyagok szerkesztésével és marketingjével;
 • új promóciós mechanizmusok kidolgozása és megvalósítása, információs technológiákon keresztül;
 • partnerségek kialakítása a turizmus területén, regionális jelentőségű projektek kidolgozására;
 • turisztikai rendezvények szervezése (konferenciák, szemináriumok, kiállítások, információs túrák, turisztikai vásárok stb.);
 • turisztikai vonzerővel rendelkező események (hagyományőrző ünnepek, fesztiválok, versenyek stb.) szervezése és/vagy az azokon való részvétel;
 • a desztinációk elrendezésével és a turisztikai láthatósággal (ideértve a turistajelzések felszerelését is) kapcsolatos akciók szervezése;
 • adat-, információ- és publikációcsere megvalósítása az itthoni és külföldi egyesületekkel, hasonló profilú szervezetekkel;
 • turisztikai alkalmazások létrehozása és fejlesztése, beleértve az IT eszközeit a fogadó turizmus fejlesztésére; turisztikai ország-imázs videós reklámspot kidolgozása és megvalósítása.

Az InfóPont működése a következő tevékenységeket biztosítja:

 • a) együttműködés az BIT-tel a turizmus népszerűsítése terén;
 • b) a turisták széleskörű tájékoztatása a tematikus útvonalak turisztikai kínálatáról, turisztikai látványosságairól
 • c) turisztikai információs promóciós anyagok elérhetővé tétele a turisták számára;
 • d) a turisták tájékoztatása a helyi szállás- és étkezési helyekről;
 • e) turisták tájékoztatása a térségben megtalálható tömegközlekedési szolgáltatásokról;
 • f) turisták tájékoztatása a szabadidős lehetőségekről;
 • g) turisták tájékoztatása ajándéktárgyak, kézműves termékek vásárlási lehetőségeiről;
 • h) turisták tájékoztatása a tömegközlekedési jegyek, kulturális rendezvényekre szóló jegyek foglalási lehetőségeiről, valamint a helyi idegenvezetőkről;
 • i) tanácsadás a különböző helyi, regionális és országos turisztikai termékek kiválasztásához;
 • j) turisztikai jellegű statisztikai adatok szolgáltatása az érdeklődők számára;
 • k) tájékoztatás a turisztikai szolgáltatások minőségével kapcsolatos, helyben nyilvántartott panaszok rendezésében illetékes hatóságokról;
 • l) a desztinációk elrendezésével és a turisztikai láthatósággal (ideértve a turistajelzések felszerelését is) kapcsolatos akciók szervezése stb.

 

A virtuális InfóPont az európai jog fogalom- és feltételrendszerének megfelelően nyújthat tájékoztatást. Az ismeretlen területre érkezett turistának szükséglete, hogy tájékozódjon a helyi turisztikai kínálatról. Ezért az InfóPont szolgáltatásai a település, a célrégió névjegykártyája lehetnek, elősegítve a turista nyaralását. Az InfóPont feladata nemcsak a turisztikai desztináció képviselete, népszerűsítése, hanem a potenciális turista kívánságainak is megfelelni. Olyan szolgáltató egységnek kell lennie, amelynek elsődleges célja/feladata a turisztikai szolgáltatások összes ajánlatának bemutatása. Többek között feladata lesz a tájékoztatás, a szálláskeresés támogatása, a turisztikai programok népszerűsítése és értékesítése, rendezvények szervezése, ajándéktárgyak értékesítése. Az ügyfél-orientáltság és a minőségi szolgáltatások nyújtása kell jellemeze a készségeit. Fontos megemlíteni, hogy minden projekt kidolgozásakor a helyiek kívánságait kell elsősorban figyelembe venni, ők fognak megélni a turizmusból. Emiatt teljes mértékben be kell vonni őket a turisztikai szolgáltatásba, és az InfóPont céljainak be kell épülnie a helyi fejlesztési stratégiába, és illeszkedniük kell a térség turizmusának vezérmotívumához. Így egy helyi turisztikai vezérmotívum kialakításával a térség, saját identitását népszerűsítve, esélyt kaphat egy jó piaci elhelyezkedésre. Egy ilyen turisztikai modellben meg lehet határozni a turizmus azon formáit, melyeket érdemes a településen fejleszteni, népszerűsíteni, és amelyeket nem. Például az aktív turizmust gyakorló turisták kategóriája a térség egyik településére jellemző, míg a szomszédos település vonzereje a természetben való rekreációs-turizmus. Egy ilyen modellnek meg kell határoznia a nyújtott szolgáltatások körét, a vevőorientált irányokat és a helyi és regionális piacon elfoglalt helyét.

Az InfóPont létrehozás szükségességének elemzéséhez figyelembe kell venni mind a két értékelés tárgyát képező egység társadalmi-gazdasági sajátosságait, mivel, míg a magyarországi helység esetében szinte teljes egészében a gazdasági szereplőkre kerül a hangsúly (szállodák, panziók vagy lakások tulajdonosai, akik szobákat adnak bérbe, különösen a nyári időszakban), addig a bihari településeken a kistérségek fejlesztésében résztvevő szereplők diverzifikációját kell figyelembe venni mind a jelen pillanatában, mind az azt megelőző időszakban.

Gazdasági szempontból: – az endogén fejlődési tényezők felhasználása, azok (különösen a funkcionális erőforrások) minőségének javítása szempontjából; – a helyi szereplők túlnyomó részvétele; – ösztönző üzleti környezet kialakítása a kis- és középvállalkozások számára; – a turisztikai ágazat versenyképességének növelése és hálózatok fejlesztése. Környezetvédelmi szempontból: – az ökológiai fogyasztási és termelési gyakorlat ösztönzése; – a természeti erőforrások megőrzésére és javítására irányuló intézkedések; – környezetvédelmi kritériumok bevezetése a beruházási projektekben és programokban; – az áramlások nagysága és a fogadó terület turisztikai terhelhetősége közötti egyensúly biztosítása.

Kulturális örökség

A vallási kulturális örökség kiemelt jelentőséggel bír.

A népszerűsítés magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, melyeknek célja a tájékoztatás, a potenciális és hagyományos vásárlók egy adott ajánlathoz való vonzása és megtartása, a vásárlási döntés serkentése, az érdeklődés felkeltése és annak a meggyőződésnek a megteremtése, hogy az ajánlat a legmagasabb szinten elégít ki bizonyos igényeket. Míg a termelés és a kereskedelem/marketing főként helyben történik, a népszerűsítés minden szinten kedvezhet a turisztikai cégeknek.

A crisulrepede-sebeskoros.eu honlap által kialakított Infópont által használt információs csatornák elsősorban az internet adta lehetőségekre épülnek majd (Facebook, Messenger, Skype, email, élő chat, de telefon is).

Ha két vagy több promóciós elemet kombinálunk, akkor úgynevezett promóciós keveréket kapunk. A promóciós mixet a vállalat céljainak, pénzügyi lehetőségeinek és a célközönségnek megfelelően alakítják ki.

Függetlenül a promóciós tevékenységek természetétől, az általuk alkalmazott technikák homogenitásától vagy heterogenitásától, időbeni történéseiktől, az általuk okozott gazdasági hatásoktól stb., a modern vállalkozásnak mindig szem előtt kell tartania egymást kiegészítő jellegüket; az aktív és hatékony piacpolitika azt jelenti, hogy ezeket nem elszigetelten, hanem egy koherens és operatív promóciós politikába foglalva kell alkalmazni, amely képes hozzájárulni stratégiai céljainak megvalósításához. Ugyanakkor a promóciós változók piaci tevékenységekben való felhasználásának hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy ezek hogyan épülnek be a vállalat általános marketingpolitikájába, valamint hogy hogyan történik a promóciós tevékenység és a marketing mix egyéb összetevőinek összehangolása.

Promóciós mix eszközei

A turisztikai cégek által használt alapvető promóciós eszközök általában a következők:

reklám: ötletek, áruk vagy szolgáltatások bemutatásának és promóciójának bármely személytelen formája, amelyet egy pontosan meghatározott szponzor fizet;

Közvetlen reklám: postai szolgáltatások, telefon vagy bármely más személytelen eszköz igénybevételét jelenti az emberekkel való kapcsolatfelvétel céljából, hogy kommunikálni tudjunk a jól körülhatárolt ügyfelek felé vagy válaszokat tudjunk kérni tőlük. Ezek lehetnek jelenlegi vagy potenciális ügyfelek;

eladásösztönzés: rövid távú ösztönzők biztosítása annak érdekében, hogy a vásárlókat egy adott termék vagy szolgáltatás kipróbálására vagy megvásárlására ösztönözzék;

PR: különféle programok, amelyek célja a vállalat vagy termékei imázsának népszerűsítése vagy védelme a piacon;

személyes értékesítés: közvetlen kapcsolatfelvétel egy vagy több potenciális vásárlóval annak érdekében, hogy eladjanak nekik valamit.

A reklám a közönség bevonzásának és meggyőzésének eszköze, ugyanakkor az ajánlattevők véleménynyilvánítási szabadságának megnyilvánulása és a fogyasztói kritikai képességek gyakorlási terepe. Hatékonyságának feltétele a reklámstratégia alapja, az emberi viselkedés tanulmányozása a nemzetközi áramlások hatására.

A reklám által közölt információknak a nyilvánosság számára relevánsnak kell lenniük, meg kell felelniük a fogyasztók igényeinek és elvárásainak, hogy a címzettek elégedettek legyenek, megjutalmazzák őket a reklámüzenet végigkövetésére tett erőfeszítésükért.

A reklámozás olyan intézkedések és eljárások összességeként definiálható, amelyek célja az információ terjesztése, és ezáltal a potenciális fogyasztók egy olyan körének rávétele, hogy kedvezően viszonyuljon az eladásra kínált termékekhez és szolgáltatásokhoz.

A reklámozás kisebb-nagyobb mértékben kihangsúlyozza a média-befogás által megkövetelt három alapvető követelmény közül kettőt: a látványt és az empátiát. De ha egy célpontot akar elkapni, akkor azt mindenekelőtt azért teszi, hogy különböző stratégiákon keresztül egy-egy fogyasztási/vásárlási cselekvést vigyen keresztül. A reklám egy olyan célt próbál elérni, amelyet óvakodik minősíteni: egy termék megismertetése a potenciális fogyasztókkal az értékesítés biztosítása érdekében.

A reklám a tömegkommunikáció egyik formája. Üzeneteit az jellemzi, hogy:

szimultán, nagyszámú ember megszólítása, sokféle csatornán keresztül (kiadványok, rádió, TV stb.);

személytelen, nem egyetlen személynek szól (hanem a nagyközönségnek);

közvetett, azok az esetek, amikor az információ-átadó közvetlenül érintkezik a vevőkkel, nagyon kivételesek;

egyirányú: az üzenetek átmennek az átadó-befogadó úton, bizonyos idő elteltével már csak a „visszhangjuk” hallatszik.

Ahhoz, hogy egy turisztikai terméket vagy szolgáltatást reklámozhasson, mint minden más promóciós formánál, a marketingszakembernek a következőket kell tennie:

 • pontosan meghatározni a reklám témáját, eldönteni, hogy mit kell meghirdetni;
 • az üzenet célállomásának kiválasztása, annak eldöntése, hogy kinek szól;
 • a reklámkampány időpontjának vagy időszakának eldöntése, illetve annak eldöntése, hogy mikor kerüljön sor a reklámkampányra;
 • a hely (helység, terület vagy ország) megadása, annak eldöntése, hogy az üzenet hova kerüljön terjesztésre;
 • az információ-továbbítás módjának kiválasztása, megválaszolva a „hogyan kerül továbbításra az üzenet?” kérdésre;
 • a gazdasági erőfeszítések értékelése, eldöntve, hogy mennyit költenek reklámra;
 • a reklámkampány által elért hatások becslése.

A reklámkampányok a kis erőfeszítésektől – például a helyi újságokban megjelenő hirdetésektől – a nagy, multinacionális projektekig terjednek.

A költségektől és a bonyolultságtól függetlenül minden kampányt 6 szakaszból álló sorrendben tervezünk:

 • a vállalat marketingstratégiájában betöltött szerepének kialakítása;
 • költségvetési korlátok meghatározása;
 • célpiacok kiválasztása;
 • az egyes célpiacokon belüli reklámcélok meghatározása;
 • ügynökségek, média és reklámüzenetek kiválasztása;
 • a hatékonyság értékelése.

Nagyon fontos, hogy a reklámnak világosan meghatározott célja legyen, hogy tudjuk, hogy a pénzt hatékonyan költik-e el vagy sem.

Egy bizonyos marketingstratégia részeként az idegenforgalmi reklámoknak biztosítaniuk kell:

 • a potenciális ügyfélkör tájékoztatása egy adott termék vagy turisztikai szolgáltatás piaci létezéséről és az azt nyújtó cégről;
 • az ügyfélkör és az értékesítést biztosító forgalmazók érdeklődésének felkeltése;
 • turizmust generáló sport, kulturális, vallási akciók előmozdítása;
 • meghatározott feltételekkel (csoportos, holtszezoni ajánlatoknál) biztosított árleszállítások bejelentése;
 • márka-imázs kialakítása;
 • vásárlói hűség kialakítása.

A turisták tájékoztatásának eljárásai

Mint minden más ilyen esetben, a reklámkampányok fő célpontja az a közönség, amely elvileg a kampány lefolytatásában részt vevő cég potenciális ügyfélkörével azonosítanak. Ellentétben a marketing-célközönséggel, amely a turisztikai szolgáltatások potenciális haszonélvezőiből áll, a reklám-célközönség nem csak a potenciális turisták, hanem olyan személyek vagy intézmények is, akik befolyásolni tudják ezek keresleti- és vásárlási-döntéseiket.

A megcélzott ügyfélkör kiválasztásánál nem a turisztikai termékek ügyfél igényeihez való igazításának lehetőségeit kell figyelembe venni, hanem a vásárlókör termékekhez való igazításának lehetőségeit, mivel a piaci szegmensek már az indulás előtt jól ismertek.

A célpiac sajátosságai döntően befolyásolják a turisztikai cég azon döntéseit, hogy mit, hogyan, mikor, hol és kinek mondjon.

Reklámcélok meghatározása

Ez egy olyan művelet, amely meghatározza, hogy a reklámkampányokban részt vevőknek milyen feladatokat kell vállalniuk, és milyen eszközök kellenek ezek megvalósításához.

A legjobb célok meghatározzák a megcélzott közönséget, a rá gyakorolt ​​befolyás típusát, mekkora befolyás legyen és meddig tartson. A befolyásolás történhet akár kognitív szinten (a közönségnek meg kell tudnia valamit), vagy affektív szinten (a közönséget meg kell győzni, hogy tetszik/nem tetszik neki valami), vagy viselkedési szinten (az üzenet beérkezése után, hajtson végre bizonyos műveletet).

INFÓPONT

Ezeknek a központoknak az a szerepe, hogy a turisták tájékoztatást kapjanak a szálláslehetőségekről, turisztikai látványosságokról, közlekedési lehetőségekről, de emellett helyi, regionális és országos promóciós anyagokkal is ellátják a látogatókat.

E feladatkörükön túl, az ilyen központok „helyi és regionális szintű piackutatási tevékenységet végezhetnek, helyi és regionális turizmusfejlesztési- és turizmusmarketing-elemzést, tervezést, strukturálást és javaslatok kidolgozását, a helyi közigazgatási intézményekkel és a turizmusért felelős központi közigazgatási intézményekkel együttműködve”.

A Pro Valea Crişului Repede – Pro Sebes Körös Völgy Egyesület önkéntesei a crisulrepede-sebeskoros.eu weboldal karbantartásában és frissítésében részt vevő humán erőforrás alapját fogják képezni.

Egy fenntartható népszerűsítési és turista-tájékoztatási stratégia kialakításához szükség van a preferenciáik és a szükségleteik globális trendszintű tanulmányozására. Ebben az értelemben a promóciós stratégiának keresletorientáltnak kell lennie, ami feltételezi, hogy a turisztikai desztinációknak a turisták igényei szerint kell ajánlaniuk magukat, és figyelemmel kísérjék a turisztikai termék fogyasztásának motivációjában és elégedettségében bekövetkezett változásokat a termék-ajánlat frissítése érdekében. A nemzetközi turisztikai ágazat a társadalom élénkülésének, a gazdasági fejlődésnek és a bevétel-növekedésnek közvetlen összefüggésében fejlődik, amit a közlekedési eszközök és a kommunikációs útvonalak korszerűsítése is támogat.

A turizmus révén tőkésíteni lehet mind a történelmi-építészeti és kulturális turisztikai erőforrásokkal rendelkező területeket, mind az ökológiai útvonalakon alapuló zöldfelületes természeti területeket. Véleményünk szerint a turizmus jelenlegi trendjei a kereslet szempontjából a következők:

– Az utazó turisták többsége aktív pihenést szeretne, megismerkedni az általa látogatott országok történelmi, kulturális és építészeti örökségével.

– A turisták, utazva, bizonyos érdeklődési köröket, hobbikat akarnak kielégíteni. Elindulva nyaralni ellátogatnak a történelmi és építészeti településekre, megismerkednek az ország kulináris hagyományaival, tanulmányozzák az őslakosok hagyományait, szokásait.

– Az ökoturizmus, a vallási turizmus, a kulturális turizmus és a kalandturizmus is, turizmusfejlesztési formákként rohamosan fejlődnek.