Reglementări operaționale în ceea ce privește InfoPointul dedicat rutei tematice

Date generale referitoare la InfoPoint

În cadrul proiectului Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley acronim ROHU68 s-a elaborat websitul interactiv crisulrepede-sebeskoros.eu . Acest site are rolul de a crea un Info Point virtual, pentru a prezenta celor interesați, evenimentele, posibilitățile de cazare, bogăția fizică și culturală a celor 12 rute tematice. Mulți turiști caută destinații și produse turistice noi, încă puțin valorificate. Această opțiune creează oportunități de dezvoltare turistică pentru Valea Crișului Repede.
Rolul și responsabilitatea de informare a turiștilor cade asupra Info Pointului virtual care poate crea oportunitatea dezvoltării mai multor forme de turism, inclusiv extrasezoniere, care să ofere turiștilor facilități și activități pe tot parcursul anului.
• Turiștii sunt interesați de menținerea și îmbunătățirea sănătății lor și, de aceea, turismul balnear ia amploare. Stațiunile balneo-climaterice, precum stațiunea Felix, trebuie să fie pregătite pentru a face față cerințelor înaintate de turiștii străini. Este vorba de condițiile de cazare, alimentare, calitatea serviciilor și procedurilor medicale.
• Ia amploare senior-turismul. Multe persoane cu vârstă înaintată, dar active, călătoresc. Pentru ele urmează să fie proiectate anumite facilități și servicii speciale, indiferent de sezon.
• Turiștii devin din ce în ce mai experimentați și mai sofisticați în deprinderile lor de călătorie și așteaptă diversificare de ofertă, facilități și servicii de bună calitate.
• Turismul de afaceri continuă să se extindă și poate aduce beneficii văii Crișului Repede. Multe persoane, care călătoresc în scop de afaceri, pot fi considerate turiști pe timpul staționării lor în țara respectivă.
• Turiștii sunt sensibili la problemele de mediu și la cele sociale. Ei caută destinații turistice bine proiectate, nepoluate, evitând destinațiile proiectate incorect și cu probleme de mediu, politice sau sociale.
• Industria turismului folosește, din ce în ce mai mult, tehnologia modernă. Paginile web, blogurile și rețelele de socializare au devenit un important instrument de informare si marketing

În contextul celor expuse anterior, promovarea imaginii turistice rutelor tematice, informarea potențialilor turiști despre patrimoniul antropic și natural al țării, asigurării pieței turistice cu materiale promoționale de calitate, poate fi asigurată de către InfoPoint. Activitatea info pointului trebuie direcţionate, preponderent, spre dezvoltarea turismului receptor. Ca obiective în activitatea Info Point pot servi:
• poziționarea brandului turistic a rutelor tematice ca element de promovare turistică;
• dezvoltarea turismului intern şi receptor prin promovarea produsului turistic regional şi a agenţilor economici din industria turismului;
• promovarea industriei turistice prin editarea şi comercializarea materialelor promoţionale;
• elaborarea şi implementarea de noi mecanisme de promovare prin intermediul tehnologiilor informaţionale;
• formarea de parteneriate pentru elaborarea proiectelor de importanţă regională în domeniul turismului;
• organizarea evenimentelor turistice (conferinţe, seminare, expoziţii, tururi informaţionale, târguri de turism etc.);
• participarea şi organizarea de măsuri cu atracţie turistică (sărbători tradiţionale, festivaluri, concursuri etc.);
• organizarea acţiunilor privind amenajarea destinaţiilor şi vizibilitatea turistică (inclusiv instalarea indicatoarelor turistice) etc.;
• realizarea schimbului de date, informații și publicații cu asociații, organisme similare de profil din țară și străinătate;
• crearea și dezvoltarea aplicațiilor turistice, inclusiv IT pentru dezvoltarea turismului receptor; elaborarea și realizarea spotului videopublicitar de țară în domeniul turismului.

Funcționalitatea Info Pointului va asigura următoarele activități:
a) cooperarea cu BIT în materie de promovare turistică;
b) informarea generală a turiștilor asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice a rutelor tematice
c) punerea la dispoziția turiștilor a materialelor promoționale de informare turistică;
d) informarea turiștilor despre oferta locală de cazare și alimentare;
e) informarea turiștilor privind transportul public de pasageri din zonă;
f) informarea turiștilor despre oportunitățile de agrement;
g) informarea turiștilor în privinţa posibilităților de achiziționare a suvenirelor și lucrărilor de artizanat;
h) informarea turiștilor în legătură cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, biletelor la manifestări culturale, precum și cu privire la ghizii turistici locali;
i) consilierea raportată la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale și naționale;
j) furnizarea de date statistice cu caracter turistic persoanelor cointeresate;
k) oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea reclamațiilor, care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;
l) organizarea acţiunilor ce ţin de amenajarea destinaţiilor şi vizibilitatea turistică (inclusiv instalarea indicatoarelor turistice) etc.

Termeni și condiții de furnizare a informațiilor

Info Pointul virtual poate să furnizeze informații în termeni și condițiile dreptului european. Turistul ajuns într-o zonă necunoscută are necesitate de a se informa privind oferta turistică. Drept urmare, serviciile oferite de Info Point pot constitui o carte de vizită pentru localitatea, regiunea de destinație, marcând benefic concediul turistului. Sarcina care revine Info Pointului nu este doar de a reprezenta și promova destinația turistică, dar și de a veni în întâmpinarea dorințelor potențialului turist. Trebuie să fie o unitate de servicii, care are drept prioritate prezentarea tuturor ofertelor de servicii turistice. În sarcina acestuia, va intra informarea, acordarea de sprijin în găsirea de locuri de cazare, promovarea și vânzarea de programe turistice, organizarea de evenimente, comercializarea suvenirelor.
Orientarea către client și prestarea de servicii de calitate trebuie să fie expresia competenței lui. Este important de menționat că, în dezvoltarea oricărui proiect, trebuie să se țină cont, în primul rând, de dorințele localnicilor, ei fiind aceia care trebuie să trăiască din turism. Din acest motiv, ei trebuie implicați la maxim în deservirea turistică, iar obiectivele urmărite de Info Point ar trebui incluse în strategia de dezvoltare locală și să se potrivească cu laitmotivul turismului din zonă.
Astfel, prin stabilirea unui laitmotiv turistic local, se poate oferi zonei o șansă de a se poziționa pe piață, prin promovarea unei identități proprii. Într-un astfel de model turistic, se pot stabili formele de turism, care ar trebui dezvoltate și promovate în localitate și care nu. Spre exemplu, unei localități din zonă îi poate fi specifică categoria de turiști care practică turismul activ, în timp ce localitatea învecinată are ca punct de atracție a ofertei sale turismul de recreere în natură. Un astfel de model trebuie să stabilească sfera serviciilor prestate, direcțiile ce vizează orientarea către client și locul pe care-l ocupă pe piața locală și regională.
Pentru analiza necesități creării unui InfoPoint trebuie să ţinem cont de specificul social-economic al fiecăreia dintre cele două entităţi supuse evaluării, astfel încât, până ce în localitatea din Ungaria axarea va fi aproape în totalitate pe agenţi economici (hotel-uri, pensiuni sau proprietari de apartamente ce dau în chirie camere în special în perioada estivală), în localităţile bihorene, ar trebui să ţin cont de diversificarea actorilor implicaţi în dezvoltarea micro-regiuni, atât cu referire la momentul de faţă, cât şi în perioada anterioară.

Din punct de vedere economic:
• utilizarea factorilor endogeni de dezvoltare, în condiţiile ameliorării calităţii acestora (îndeosebi, a resurselor funcţionale);
• implicarea predominantă a actorilor locali;
• crearea unui mediu de afaceri stimulativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
• creşterea competitivităţii industriei turistice şi dezvoltarea de reţele.

Din punct de vedere al protecţiei mediului:
• stimularea practicilor ecologice de consum şi de producţie;
• măsuri de conservare şi ameliorare a resurselor naturale;
• introducerea criteriilor de mediu în proiecte şi programe de investiţii;
• asigurarea echilibrului între dimensiunea fluxurilor şi capacitatea de încărcare turistică a zonei receptoare.

Patrimoniul cultural Patrimoniul cultural religios prezintă o importanţă aparte.
Promovarea inglobeaza ansamblul actiunilor de informare, atragere si pastrare a clientilor potentiali si traditionali spre o anumita oferta de stimulare a deciziei de cumparare, prin trezirea interesului si crearea convingerii ca oferta respectiva le satisface la cel mai inalt nivel anumite trebuinte. In timp ce productia si comercializarea se realizeaza mai cu seama la nivel local, promovarea poate favoriza firmele turistice de la toate nivelurile).

Canale de informare utilizate

Canalele informaționale folosite de către Info Pointul format de websitul crisulrepede-sebeskoros.eu vor fii bazate în special pe posibilitățille date de către internet (Facebook, Messenger, Skyp, email, live chat, dar și telefon)
Atunci cand se combina doua sau mai multe elemente promotionale se obtine un mix promotional. Mixul promotional este conceput in functie de obiectivele pe care firma le urmareste, de posibilitatile financiare de care dispune si de auditoriul caruia i se adreseaza.
Indiferent de natura activitatilor promotionale, de omogenitatea sau eterogenitatea tehnicilor pe care le presupun, de actiunea lor in timp, de efectele economice pe care le antreneaza etc., intreprinderea moderna trebuie sa aiba permanent in vedere caracterul lor complementar; o politica de piata activa si eficienta implica folosirea lor nu in mod izolat, ci incorporate intr-o politica promotionala inchegata si operationala, apta sa contribuie la infaptuirea obiectivelor sale strategice. In acelasi timp, eficienta utilizarii variabilelor promotionale in cadrul activitatilor de piata depinde, in mare masura, de modul in care acestea sunt integrate in politica generala de marketing a intreprinderii, ca si de maniera in care se realizeaza coordonarea activitatii promotionale cu celelalte componente ale mixului de marketing.

Instrumentele mix-ului promotional
Instrumentele promotionale esentiale utilizate de firmele de turism, in general, sunt:
• publicitatea: orice forma impersonala de prezentare si de promovare a unor idei, bunuri sau servicii, platite de catre un sponsor precis identificat;
• publicitatea directa: presupune, utilizarea serviciilor postale, a telefonului sau a oricaror alte mijloace impersonale de a intra in legatura cu oamenii pentru a comunica, a solicita raspunsuri catre sau din partea unor clienti bine precizati. Acestia pot fi clienti actuali sau potentiali;
• promovarea vanzarilor acordarea de stimulente pe termen scurt, cu scopul de a incuraja clientii sa incerce sau sa achizitioneze un anumit produs sau serviciu;
• relatiile publice: programe diverse menite sa promoveze sau sa protejeze pe piata imaginea firmei sau a produselor ei;
• vanzarea personala: intrarea in legatura nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, in scopul de a le vinde ceva.
Publicitatea este un mijloc de atragere si persuasiune a publicului, dar in acelasi timp o manifestare a libertatii de expresie a ofertantilor si un camp de exercitare a facultatilor critice ale consumatorilor. Eficacitatea ei este conditionata de fundamentarea strategiei publicitare pe studiul comportamentului uman sub actiunea fluxurilor internationale.
Informatiile furnizate prin reclama trebuie sa fie relevante pentru public, sa raspunda trebuintelor si asteptarilor consumatorilor, pentru ca in felul acesta sa dea o satisfactie receptorilor, sa le recompenseze efortul de parcurgere a mesajului publicitar.
Publicitatea poate fi definita ca un ansamblu de masuri si procedee puse in aplicare pentru a difuza o informatie si a determina astfel un cerc de consumatori potentiali sa adopte o atitudine favorabila fata de produsele si serviciile oferite spre comercializare
Publicitatea releva intr-o mai mica sau mai mare masura doua din cele trei imperative fundamentale cerute de captarea mediatica: spectacol si empatie. Dar daca ea cauta sa capteze o tinta, o face inainte de toate pentru a conduce, prin diferite strategii, cate un act de consum. Publicitatea tinteste un obiectiv pe care se fereste sa-l clasifice: a face cunoscut un produs consumatorilor potentiali pentru a-i asigura vanzarea.

Publicitatea este o forma de comunicare in masa. Mesajele sunt de următoarele tipuri:
• simultane, adresandu-se unui numar mare de persoane, printr-o mare diversitate de canale (publicatii, radio, tv etc.);
• impersonale, nefiind adresate unei singure persoane (ci publicului in general);
• indirecte, cazurile in care transmitatorul se afla in contact nemijlocit cu receptorii, fiind cu totul exceptionale;
• in sens unic, mesajele parcurgand drumul emitator-receptor, dupa un oarecare interval de timp facandu-se auzit doar “ecoul” lor.
Pentru a se face publicitate unui produs sau serviciu turistic, la fel ca in toate celelalte forme de promovare, marketerul trebuie:
• sa defineasca precis tema publicitatii, hotarand ce urmeaza sa fie anuntat;
• sa aleaga destinatia mesajului, hotarand cui ii este adresat;
• sa hotarasca momentul sau perioada, respectiv sa decida cand va avea loc campania publicitara;
• sa precizeze locul (localitatea, zona sau tara), hotarand unde va fi distribuit mesajul;
• sa selecteze mijlocul prin care vor fi transmise informatiile, raspunzand la intrebarea “cum se va transmite mesajul ?”;
• sa evalueze efortul economic, hotarand cat se va cheltui pentru realizarea publicitatii;
• sa estimeze efectele care vor fi obtinute pe seama campaniei publicitare.

Campaniile de reclama variaza de la eforturi mici, cum este cazul anunturilor din ziarele locale, pana la proiecte mari, multi-nationale.

Definirea rolului campaniei de publicitate
Este deosebit de important sa existe un scop clar definit al reclamei, pentru a sti daca banii sunt cheltuiti eficient sau nu .
Ca parte componenta a unei anumite strategii de marketing, publicitatea in turism trebuie sa asigure:
• informarea clientelei potentiale in legatura cu existenta pe piata unui anumit produs sau serciciu turistic si a firmei care-l furnizeaza;
• suscitarea interesului clientelei si al distribuitorilor care asigura vanzarea; promovarea actiunilor sportive, culturale, religioase, generatoare de turism; anuntarea reducerilor de pret acordate in anumite conditii (pentru grupuri, pentru oferte extrasezon ); crearea unei imagini de marca; fidelizarea clientelei.

Proceduri pentru furnizarea informațiilor către turiști

Ca in toate celelalte cazuri de astfel, tinta principala a campaniilor de publicitate o constituie publicul de audienta, care se identifica, in principiu, cu clientela potentiala a firmei angajate in derularea lor. Totusi, spre deosebire de tinta de marketing, constituita din beneficiarii potentiali ai serviciilor in turism, tinta publicitatii este formata nu numai din turistii potentiali, ci si din persoane sau institutiile care pot influenta cererea acestora si deciziile lor de cumparare.
La selectarea clientelei tinta trebuie sa se aiba in vedere, nu posibilitatile de adaptare a produselor turistice la pretentiile clientelei, ci mai ales posibilitatile de adaptare a clientelei la produse, segmentele de piata fiind bine cunoscute inainte de operatiunea de lansare.
Particularitatile pietei tinta vor influenta in mod hotarator deciziile firmei de turism in privinta a ceea ce trebuie spus, cum trebuie spus, cand trebuie spus, unde trebuie spus si cui trebuie spus.
Stabilirea obiectivelor publicitatii este o operatiune prin care se precizeaza sarcinile pe care trebuie sa si le asume cei antrenati in campaniile publicitare, precum si mijloacele de realizare a lor.
Cele mai bune obiective precizeaza auditorul tinta, tipul de influenta care se va exercita asupra acestuia, cat de multa influenta si pana cand. Influenta se poate exercita fie la nivel cognitiv (auditorul sa afle ceva), fie la nivel afectiv (auditoriul sa fie determinat sa-i placa/displaca ceva), fie la nivel comportamental (dupa expunerea la mesaj sa efectueze o anume actiune).

INFO POINT
Rolul acestor centre este de a pune la dispoziţia turiştilor informaţii cu privire la opţiunile de cazare, atracţii turistice, opţiuni de transport, dar şi să ofere vizitatorilor materiale de promovare locale, regionale şi naţionale.
Pe lângă aceste atribuţii, astfel de centre pot efectua „activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului”

Resurse umane implicate

Voluntarii Asociației Pro Valea Crișului Repede – Pro Sebes Koros Volgy vor sta la baza resurselor umane implicate în menținerea și actualizarea websitului crișulrepede-sebeskoros.eu. Pentru elaborarea unei strategii durabile de promovare și informare a turiștilor, este necesară studierea preferințelor și doleanțelor acestora la nivel de trend mondial. În acest sens, strategia de promovare trebuie să fie orientată spre cerere și presupune ca destinațiile turistice să ofere ceea ce vor turiștii și să monitorizeze schimbările ce intervin în motivația și satisfacția consumului produsului turistic respectiv, cu scopul de a-l actualiza. Industria turismului, la nivel internațional, evoluează în legătură directă cu procesul de dinamizare a societății, dezvoltării economice și creșterii veniturilor, având ca suport modernizarea mijloacelor de transport și a căilor de comunicație.
Prin turism pot fi valorificate atât zonele cu resurse turistice istorico-arhitecturale și culturale, cât și zonele naturale cu spații verzi, având la bază traseele ecologice. În opinia noastră, tendințele actuale în turism, din punct de vedere al cererii, sunt următoarele:
• Majoritatea turiștilor, care călătoresc, doresc să practice o odihnă activă și să facă cunoștință cu istoria, cultura, arhitectura și patrimoniul țărilor pe care le vizitează.
• Turiștii, călătorind, doresc să-și satisfacă anumite interese și hobby-uri. Astfel, pornind în vacanță, ei vizitează așezările istorice și arhitectonice, fac cunoștință cu tradițiile culinare ale țării, studiază tradițiile și obiceiurile băștinașilor.
• Ecoturismul, turismul religios, turismul cultural și cel de aventură evoluează rapid ca forme de dezvoltare turistică.