Plan de promovare Tabara de tineret

Asociația Pro Valea Crișului Repede – Pro Sebes Koros Volgy a organizat  tabara de vară pentru tineri in localitatea Șinteu, județul Bihor,  în perioada 21 – 24 iunie 2019

Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley”, proiect finanţat prin Programul Interreg Romania-Hungary, PA1 – Joint protection and efficient use of common values and resources(Cooperating on common values and resources), SO6/c – Sustainable use of natural, historic, and cultural heritage within the eligible area, project number ROHU 68.

Obiectivul general al proiectului are în vedere crearea și promovarea unui nou traseu tematic transfrontalier dea lungul râului Crișul Repede.

În cadrul evenimentului pentru tineri sa discutat posibilitășile de promovare a rutelor tematice create în proiect. Paginile web, blogurile și rețelele de socializare au devenit un important instrument de informare și marketing. Promovarea imaginii turistice a rutelor tematice, informarea potențialilor turiști despre patrimoniul natural al Văii Crișuui Repede, asigurării pieței turistice cu materiale promoționale de calitate, poate fi asigurată de către un InfoPoint.

Modalitățile de promovare ale rutelor tematice pe valea Crișului Repede:

 • poziționarea brandului turistic a rutelor tematice ca element de promovare turistică;
 • dezvoltarea turismului intern şi receptor prin promovarea produsului turistic regional şi a agenţilor economici din industria turismului;
 • organizarea evenimentelor turistice (conferinţe, seminare, expoziţii, tururi informaţionale, târguri de turism etc.);
 • participarea şi organizarea de măsuri cu atracţie turistică (sărbători tradiţionale, festivaluri, concursuri etc.);
 • organizarea acţiunilor privind amenajarea destinaţiilor şi vizibilitatea turistică (inclusiv instalarea indicatoarelor turistice) etc.;
 • realizarea schimbului de date, informații și publicații cu asociații, organisme similare de profil din țară și străinătate;
 • crearea și dezvoltarea aplicațiilor turistice, inclusiv IT pentru dezvoltarea turismului receptor; elaborarea și realizarea spotului videopublicitar de țară în domeniul turismului. Funcționalitatea Info Pointului va asigura următoarele activități:
 • informarea generală a turiștilor asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice a rutelor tematice
 • punerea la dispoziția turiștilor a materialelor promoționale de informare turistică; d) informarea turiștilor despre oferta locală de cazare și alimentare;
 • informarea turiștilor privind transportul public de pasageri din zonă;
 • informarea turiștilor despre oportunitățile de agrement;
 • informarea turiștilor în privinţa posibilităților de achiziționare a suvenirelor și lucrărilor de artizanat;
 • informarea turiștilor în legătură cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, biletelor la manifestări culturale, precum și cu privire la ghizii turistici locali;
 • organizarea acţiunilor ce ţin de amenajarea destinaţiilor şi vizibilitatea turistică (inclusiv instalarea indicatoarelor turistice) etc.

Rutele tematice create în cadrul proectului sunt:

 1. Traseul turistic Komádi-Lugașu de Jos

Punctul de pornire este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României,în județul Hajdú Bihar. Sarkad , Biharkeresztes , Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km). Râul este Crișul Repede, care curge est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime.

 • Modalități de promovare : facebook, web,
 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Lugașu de Jos 210m, altitudinea la final de traseu este 210 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85,5 km, durata estimativă este 15 ore de mers pe jos sau 1 ora și 20 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întâlnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului Crișul Repede predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, necesită condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Lacul de acumulare din Lugașu de Jos.
 • Facilități recomandate: Express Auto Urvind
 • Acest traseu se adresează mai mult tinerilor, familiilor cu copii.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info siguranță turistică: risc mediu
 1. Traseul turistic Lugașu de Sus-Tileagd-Komádi

Punctul de pornire este Lugașu de Sus, un sat din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, Crișana, România.

Punctul sfârșit este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României, în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes , Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km).  Râul este Crișul Repede, care curge est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime.

 • Altitudinea punctului start este 293 m., altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Lugașu de Sus 293 m., altitudinea la final de traseu este tot 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 84.3 km., durata estimativă este de 15 ore si 18 minute de mers pe jos sau 1 ora si 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, care nu necesita condiție fizica foarte bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată Komádi.
 • Facilități recomandate: Motel Restaurant Krinon Oșorhei
 • Acest traseu se adresează familiilor cu copii si persoanelor mai tinere.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info sigurantă turistică: risc mediu

3. Traseul turistic Komádi -Tileag-Lugașu de Jos

Punctul de pornire este Komádi. Punctul sfârșit este comuna Lugașu de Jos, este o comună în județul Bihor, Crișana, România, formată din satele Lugașu de Jos (reședința), Lugașu de Sus și Urvind.

 • Altitudinea punctului de start este 89 m, altitudinea cea mai inaltă a traseului este la Lugașu de Jos 210 m., altitudinea la final de traseu este 210 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 81.4 km., durata estimativă este 14 ore si 52 de minute de mers pe jos sau 1 ora si 27 minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, care necesită o condiție fizică si experienta in orientare bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată Tileagd, Biserica Ortodoxă Lugașu de Jos
 • Facilități recomandate: Express Auto Urvind
 • Acest traseu se adresează tinerilor, familiilor cu copii si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid:.info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info sigurantă turistică:.risc mediu

4. Traseul turistic Biharkeresztes-Urvind-Vadu Crișului

Punctul de pornire este Biharkeresztes un oraș în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBihar, Ungaria, având o populație de 4.058 de locuitori.

Punctul sfârșit este comuna Vadu Crișului situată în partea de nord-vest a României, în estul județului Bihor, la contactul munților Pădurea Craiului cu Depresiunea Vadului la o distanță de 50 km de Oradea și 100 km de ClujNapoca, pe drumul european E60. Este străbătută de râul Crișul Reped.

 • Altitudinea punctului start este 97 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Vadu Crișului 313 m., altitudinea la final de traseu este tot 313 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 76 km, durata estimativă este 14 ore si 14 minute de mers pe jos sau 1 ora si 22 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Zichy- Vadu Crișului.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Roua Muntilor-Vadu Crisului
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid:. info crisulrepede-sebeskoros.eu…
 • Info siguranță turistică cu risc scăzut

5. Traseul turistic Berekböszörmény- Lugașu de Jos-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Berekböszörmény, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul Hajdú-Bihar, Ungaria, având o populație de 1.905 locuitori.

Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana, România. Șuncuiuș este situat la poalele Munților Pădurea Craiului, pe cursul mijlociu al râului Crișul Repede. Pornind dinspre amonte, există câteva izvoare și pârâuri importante care contribuie la debitul răului.

 • Altitudinea punctului start este 95 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiș 310 m., altitudinea la final de traseu este tot 310 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 93 km, durata estimativă este 17 ore si 15 minute de mers pe jos sau 1 ora si 37 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Ungurului.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Gradia Șuncuiuș
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut.

6. Traseul turistic Lugașu de Sus- Ineu-Komádi

Punctul de pornire este Lugașu de Sus, un sat din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, Crișana, România.

Punctul sfârșit este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes, Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km). Râul este Crișul Repede, care rulează est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime.

 • Altitudinea punctului start este 293 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la

Lugașu de Sus 293 m. altitudinea la final de traseu este tot 89 m.

 • Traseul are o lungime de aproximativ 7 km, durata estimativă este 16 ore si 33 minute de mers pe jos sau 1 oră și 43 de minute cu mijloc de transport.

7. Traseul turistic Komádi-Telechiu-Aleșd

Punctul de pornire al traseului este Komádi. Punctul sfârșit al traseului este orașul Aleșd, este un oraș în județul Bihor, Crișana,România. Se situează în depresiunea Vad-Borod, pe Crișul Repede, la o altitudine medie de 224 m, la poalele Munților Plopiș la nord-est și la poalele Munților Pădurea Craiului la sud de oraș. Distanța față de municipiul Oradea este de 38 km.

 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Aleșd 227 m.,altitudinea la final de traseu este tot 227 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 8 km, durata estimativă este 17 ore de mers pe jos sau 1 oră și 39 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată din Aleșd.
 • Facilități recomandate: Hotel Bonavilla Aleșd
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinderilor.
 • Tururi de ghid info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:..risc scăzut

 

 1. Traseul turistic Ártánd-Lugașu de Sus-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Ártánd, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBihar, Ungaria, având o populație de 502 locuitori.

Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana. Șuncuiuș este situat la poalele Munților Pădurea Craiului, pe cursul mijlociu al râului Crișul Repede. Pornind dinspre amonte, există câteva izvoare și pârâuri importante care contribuie la debitul răului.

 • Altitudinea punctului start este 98 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiuș 310 m., altitudinea la final de traseu este tot 310 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85 km, durata estimativă este 16 ore si 37 de minute de mers pe jos sau 1 oră și 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, necesită o condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Valea Mișidului.
 • Facilități recomandate: Casa Bucătarului
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:.. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:.risc scăzut
 1. Traseul turistic Komádi-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Komádi. Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș,.

 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiuș 290 m. altitudine, la final de traseu este tot 290 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 111 km, durata estimativă este 20 ore de mers pe jos sau 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Vântului.
 • Facilități recomandate: Hotel Perla Albastră-Șuncuiuș
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:.risc scăzut
 1. Traseul turistic Urvind-Komádi

Punctul de pornire al traseului este Urvind, este un sat în comuna Lugașu de Jos din județul Bihor, Crișana, România.

Punctul sfârșit al traseului este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei,în apropierea României, în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes, Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km).  Râul este Crișul Repede, care rulează est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime.

 • Altitudinea punctului start este 194 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Urvind 194 m. altitudinea la final de traseu este tot 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 76.6 km, durata estimativă este 13 ore si 55 de minute de mers pe jos sau 1 ora 26 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Turnul TV Komádi.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Margit-Magyarhomorog
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut.
 1. Traseul turistic Magyarhomorog-Lugașu de Jos-Aleșd

Punctul de pornire ale traseului este localitatea Magyarhomorog, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBihar, Ungaria, având o populație de 1.008.

Punctul sfârșit al traseului este orașul Aleșd, este un oraș în județul Bihor, Crișana, România. Se situează în depresiunea Vad-Borod, pe Crișul Repede, la o altitudine medie de 224 m, la poalele Munților Plopiș la nord-est și la poalele Munților Pădurea Craiului la sud de oraș. Distanța față de municipiul Oradea este de 38 km.

 • Altitudinea punctului start este 91 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Aleșd 227 m, altitudinea la final de traseu este 227
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85 km, durata estimativă este 15 ore de mers pe jos sau 1 ora 27 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Ștrandul cu apa termala din Aleșd.
 • Facilități recomandate: Cazare Aleșd-Pascalis Hostel
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:.. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut..
 1. Traseul turistic Vadu Crișului-Urvind-Komádi

Punctul de pornire al traseului este comuna Vadu Crișului situată în partea de nord-vest a României, în estul județului Bihor, la contactul munților Pădurea Craiului cu Depresiunea Vadului la o distanță de 50 km de Oradea și 100 km de ClujNapoca, pe drumul european E60. Este străbătută de râul Crișul Repede.

 • Altitudinea punctului start este 313 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Vadu Crișului 313 m., altitudinea la final de traseu este 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 90.4 km, durata estimativă este 18 ore 15 de mers pe jos sau 1 ora si 51 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Piața Eroilor 1848.
 • Facilități recomandate: Restaurant Róna Komádi
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.Info sigurantă turistică: risc scăzut.