Natural heritage questionnaire

  1. Profil de activitate
1. Servicii* 2. Cultură
3. Non-profit 4. Administraţie
5. Educație/cercetare

 

  1. Localitate:

 

……………………………………………………………………………………………………………

  1. După parerea Dumneavoastră dezvoltarea marketing-ului Regiunii Crişului Repede, ar trebui să se axeze cu deosebită atenţie pe: (bifaţi maxim 3)
a. pagină web a micro-regiunii Defileului b. panouri turistice bilingve
c. reţea de destinaţii turistice d. publicitate prin companii specializate
e. pagină web ce descrie un parteneriat cu o altă regiune turistică, dar cu alt profil f. revistă specializată pe turism, editat bilingv

 

  1. Care din următoarele elemente sau puncte tari ar trebui accentuate într-o promovare (cu referire la Defileul Vadu Crişului). Bifaţi maxim 3.

 

a. peşteri b. tabere de tineret
c. ture montane d. obiceiuri specifice zonei
e. patrimoniul cultural construit f. sporturi de apă
g. cascade h. obiceiuri specifice zonei
i. sărbători organizate de administraţie j. altceva (specificaţi):

 

  1. Care sunt destinaţieile turistice ale Regiunii Crişului Repede care considerați că sunt cele mai importante?

 

……………………………………………………………………………………………………..