Chestionar facilitati

1.
a. Profil de activitate
1. Servicii* 2. Cultură
3. Non-profit 4. Administraţie
5. Educație/cercetare

b. Adresă – Localitate:

……………………………………………………………………………………………………………
2. Resurse si modalităţi de promovare (existente):
a. Aveţi deja experienţă de colaborare cu parteneri / clienţi din străinătate? Da…. / Nu…..

(Dacă răspunsul este Da, continuaţi cu următoarele întrebări):
a.1. Care sunt cele mai importante dintre aceste ţări (maxim 3):
……………………………………………………………………………………………………………
a.2. În cazul celei mai importante, care este durata acestei colaborări?

……………………………………………………………………………………………………………
a.3. Momentan mai funcționează acest parteneriat? Da … / Nu ……

b. Aveţi pagină web a instituţiei / companiei Dv.? Da…. / Nu ….
b.1. În cazul în care există, în ce alte limbi poate fi accesată momentan?

……………………………………………………………………………………………………………

c. Aveţi angajaţi, colaboratori direcţi cunoscători de alte limbi de circulaţie internaţională?
Da… / Nu ….
c.1. Dacă răspunsul este Da, care sunt aceste limbi cunoscute?
……………………………………………………………………………………………………………

3. Pentru dezvoltarea Regiunii Crişului Repede, care sunt cele mai importante nevoi: (bifaţi maxim 3 variante)
a. dezvoltarea infrastructurii rutiere b. extinderea locurilor de cazare
c. îmbunătăţirea serviciilor de internet, telefon d. extinderea serviciilor de turism în general
e. salubritate f. implicare mai puternică a autorităţilor locale
g. siguranţa pe străzi şi a turiştilor h. implicare mai puternică a autorităţilor centrale

4. După parerea Dumneavoastră dezvoltarea marketing-ului Regiunii Crişului Repede, ar trebui să se axeze cu deosebită atenţie pe: (bifaţi maxim 3)
a. pagină web a micro-regiunii Defileului b. panouri turistice bilingve
c. reţea de destinaţii turistice d. publicitate prin companii specializate
e. pagină web ce descrie un parteneriat cu o altă regiune turistică, dar cu alt profil f. revistă specializată pe turism, editat bilingv

6. În considerentul Dumneavoastră, pentru societatea comercială / instituţie, respectiv, Regiunea Crişului Repede în general, cooperarea transfrontalieră ar fi o şansă a dezvoltării?

a. Da, cu siguranţă ar avea efect pozitiv b. Da, ar putea fi una din posibilităţi
c. Nu o prea consider viabilă d. Nicidecum
(Următoarea întrebare, se adresează doar pentru cei care au răspuns la 6. cu a) sau b) )

8. Aţi fost vreodată ca turist în Ungaria? Da…. / Nu ….

8.a. Una din aceste locaţii a fost Komadi? Da … / Nu ….

8.b. De la oscară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă servicii foarte slabe, iar 5 servicii excelente, cât de mulțumit ați fost de ceea ce vi s-a oferit aici?