Bază de date cu elementele suport pentru ruta tematică

Livrabil realizat în cadrul proiectului – Creating a joint tourist destination in the crossborder area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley – ROHU 68 –

Baze-de-date-elemente-suport-ruta-tematica